برای بستن ESC را بزنید

درس سی و هشتم : اعداد تصادفی و کلاس Random بازی پرتاب تاس

در این درس می خواهیم با استفاده از آموزش های قبلی و دروس قبلی یک بازی شانس ساده ایجاد کنیم . ما این عنصر شانس را با استفاده از کلاس Random و در فضای نام System پیاده سازی می کنیم .