با سلام به علاقه مندان به آموزش جاوا در وب سایت ITSI.IR .
در این آموزش جاوا یک زنگ تفریح داریم و می خواهیم فعلا به صورت خلاصه شمارا کمی با GUI و گرافیک در جاوا آشنا کنیم . در آینده مباحث گرافیک را به صورت کامل برای شما توضیح خواهم داد .
GUI مخفف Graphical User Interface میباشد .
یکی از مواردی که ما از GUI استفاده می کنیم نمایش کادر های تبادلی یا Dialog Boxes میباشد . در برنامه های زیادی از این کادر ها استفاده میشود . مثلا وقتی شما میخواهیم یک ایمیل ارسال کنید اطلاعات ورودی را در چنین کادر هایی تایپ می کنید .
برای نمایش کادرها ما از کلاس jOptionPane استفاده میکنیم که از پکیج های از پیش آماده شده در جاوا میباشد .
ادامه بحث را با یک مثال پیش میبریم .برنامه netBeans را اجرا کنید و یک پروژه جدید جاوا ایجاد کنید .
کد زیر را تایپ کنید و برنامه خود را اجرا کنید .

package dialog1;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Dialog1 {

 
  public static void main(String[] args) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Java Programming Education!");
  }
  
}

خروجی برنامه به صورت زیر میباشد و یک کادر تبادلی پیغام به ما نمایش میدهد

درس نهم : خلاصه ای از GUI و مباحث گرافیکی در جاوا

خروجی برنامه

import javax.swing.JOptionPane;

این خط از برنامه نشان میدهد که برنامه از کلاس jOptionPane که از پکیج javax.swing استفاده می کند . توسط این پکیج می توانید از کلاس های مختلف و واسط های گرافیکی GUI استفاده کنید .

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Java Programming Education!");

این خط از برنامه از متد showMessageDialog کلاس jOptionPane استفاده میکند تا کادر را به ما نمایش دهد . آرگومان از که ما null قرار دادیم برای موقعیت کادر میباشد که در آینده به آن خواهیم پرداخت و آرگومان دوم هم که یک رشته دریافت میکند و به ما نمایش میدهد .
متد showMessageDialog یک متد استاتیک از کلاس jOptionPane میباشد ، متدهای استاتیک نیاز به تعریف و ایجاد شی ندارند و به صورت مستقیم قابل استفاده میباشند .
فعلا در همین حد بدانید که متد های استاتیک همراه با نام کلاس و یک . به کار میروند .

ClassName.methodName(arguments)

ادامه آموزش را با یک مثال دیگر پیش میبریم .
در برنامه زیر میخواهیم یک کادر ورودی را نمایش دهیم و سپس متن دارد شده در کادر را به کابر نمایش دهیم .

package input1;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Input1 {
  
  public static void main(String[] args) {
    
    String name = JOptionPane.showInputDialog("Whats Your Name ? ");
    
    String message = String.format("Welcome , %s , to java Programming!", name);
    
    JOptionPane.showMessageDialog(null, message);
       
      
  }
  
}

برنامه را اجرا کنید . ابتدا از شما میخواهد یک نام را وارد کنید و بعد وارد کردن و انتخاب گزینه OK یک کادر به شما نمایش داده میشود که متن خوش آمدگویی با نام وارد شده توسط شما است .

درس نهم : خلاصه ای از GUI و مباحث گرافیکی در جاوا

خروجی برنامه

درس نهم : خلاصه ای از GUI و مباحث گرافیکی در جاوا

خروجی برنامه

String name = JOptionPane.showInputDialog("Whats Your Name ? ");

این خط از برنامه از متد showInputDialog از کلاس jOptionPane استفاده میکند که یک متن را به همراه کادر نمایش دهد ، آرگومان توسط کلیک بر روی OK به متد showInputDialog ارسال می شود و در متغیر name از نوع String ذخیره میشود .
اگر متنی را وارد نکنید مقدار null برگشت داده میشود .
استفاده از متد format این امکان را به ما میدهد تا یک رشته خوش امد گویی به همراه نام کاربر را نمایش دهیم . متد format شبیه متد System.out.printf می باشد و تفاوت آنها در این است که متد format یک رشته قالب بندی شده را برای ما برمیگرداند .
این آموزش هم به پایان رسید . هدف ما آشنایی پایه ای شما با بحث GUI بود و در آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت . فایل های آموزش برای شما قرار داده شد . موفق و پیروز باشید .

دانلود فایل آموزش