سلام به همه دوستان عزیز و علاقه مندان به آموزش جاوا در وب سایت ITSI.IR .
در این درس میخواهیم شما را با عملگرهای تخصیص دهنده مرکب ، عملگرهای افزاینده و عملگرهای کاهنده آشنا کنیم . با ما همراه باشید
در جاوا می چند عملگر تخصیص دهنده مرکب داریم که می توانیم برای کاهش طول عبارت ها از آنها استفاده کنیم .
مثلا

c=c+3;

می توان آن را به صورت زیر هم نوشت

c +=3;

عملگر += مقدار عملوند قرار گرفته در سمت راست را به مقدار عملوند سمت چپ اضافه میکند و نتیجه را در متغیر سمت چپ ذخیره می کند .
مثلا عبارت ( عبارت عملگر متغیر = متغیر ) را می توان به صورت ( عبارت = عملگر متغیر ) نوشت .
عملگر ما یکی از عملگرهای باینری + ، – ، * ، / یا % میباشد و متغیر یک مقدار سمت چپ است . مقدار سمت چپ ، متغیری است که در سمت چپ یک عبارت تخصیصی جای میگیرد .
در جدول زیر می توانید عملگرهای تخصیص دهنده مرکب مشاهده کنید .

درس سیزدهم : عملگرهای تخصیص مرکب و افزاینده و کاهنده

عملگرهای افزاینده و کاهنده :
در جاوا علاوه بر عملگرهای محاسباتی تخصیص دهنده ، عملگرهای افزاینده غیر باینری ++ و عملگر کاهنده غیر باینری را نیز دارا میباشد . مثلا اگر بخواهید مقدار c را یک واحد افزایش دهید ، عملگر افزاینده ++ را می توان به جای c=c+1 استفاده کرد . اگر این عملگر قبل از متغیر به کار رود پیش افزایش یا پیش کاهش گفته میشود . اگر بعد از متغیر به کار رود پس افزایشی یا پس ماهشی گفته میشود .
در جدول زیر عملگرهای افزاینده یا کاهنده را مشاهده میکنید .

درس سیزدهم : عملگرهای تخصیص مرکب و افزاینده و کاهنده

خب دوستان بریم یک مثال برای متوجه شدن تفاوت عملگرهای پیش افزایشی و پس افزایشی انجام دهید .
برنامه netbeans را اجرا کنید و یک پروژه جدید بسازید .
کد های زیر را وارد کنید :

package increment;

public class Increment {


  public static void main(String[] args) {
    int c = 5 ;
    System.out.printf("C Ghabl Az Afzayesh : %d\n" , c );
    System.out.printf(" Meghdare C Va Estefade Az PasAfzayeshi : %d\n", c++);
    
    
    System.out.printf("C BadAz Emal Shodan PasAfzayeshi : %d\n", c);
    
    System.out.println();
    
    
    c=5;
    
    System.out.printf("c Ghabl Az PishAfzayeshi : %d\n", c);
    System.out.printf(" Meghdare c Va Estefade Az PishAfzayeshi : %d\n", ++c);
    
    System.out.printf(" C badAz Emal Shodan PishAfzayeshi : %d\n", c);
  }
  
}

در ابتدا مقدار c=5 قرار داده شده است .

System.out.printf("C Ghabl Az Afzayesh : %d\n" , c );

این خط مقدار اولیه c را چاپ می کند

System.out.printf(" Meghdare C Va Estefade Az PasAfzayeshi : %d\n", c++);

در این خط از برنامه ابتدا مقدار c چاپ می شود و سپس یک واحد به آن اضافه میشود . برای همین است در خروجی و خط بعد مقدار c برابر با 6 شده است

System.out.printf("C BadAz Emal Shodan PasAfzayeshi : %d\n", c);

باز هم مقدار c=5 قرار داده میشود .

System.out.printf("c Ghabl Az PishAfzayeshi : %d\n", c);

مقدار c را چاپ میکند

System.out.printf(" Meghdare c Va Estefade Az PishAfzayeshi : %d\n", ++c);
System.out.printf(" C badAz Emal Shodan PishAfzayeshi : %d\n", c);

در این دو خط ابتدا مقدار c یک واحد افزایش داده میشود و سپس چاپ می شود یعنی 6 و در خط بعد هم همان مقدار c که افزایش داده شده است چاپ می شود .
خب دوستان این درس هم به پایان رسید و در آخر جدول تقدم و رابطه عملگرهایی که تا این درس با آنها آشنا شده ایم را برای شما قرار میدهم :

درس سیزدهم : عملگرهای تخصیص مرکب و افزاینده و کاهنده

امیداورم خوب تمرین کنید و تا درسی را به خوبی یاد نگرفته اید به درس بعدی نروید . فایل آموزش برای شما قرار داده شد .

دانلود فایل آموزش