با سلام به دوستان و علاقه مندان آموزش جاوا در ITSI.IR . بر اساس روال کار گذشته هر چند درس یک بار تمریناتی را در رابطه با آن چند درس با هم حل میکنیم . با ما همراه باشید .
در این بخش ما با یک تمرین کلی به مباحث این چند درس خواهیم پرداخت . درس های ما شامل موارد زیر میباشند .

درس ششم : ایجاد کلاس در جاوا و متغیر نمونه با متدهای get و set
درس هفتم : آشنایی با سازنده ها در جاوا
درس هشتم : استفاده از اعداد اعشاری در جاوا
درس نهم : خلاصه ای از GUI و مباحث گرافیکی در جاوا

خب ، بریم سراغ تمرین :  ( سطح متوسط )
یک کلاس با نام Date ایجاد کنید . کلاس ما باید دارای سه متغیر نمونه باشد . متغیر های نمونه ی ما از نوع int هستند ( روز , ماه , سال ) . در این کلاس از سازنده ای استفاده کنید که دارای سه پارامتر باشد تا متغیر های نمونه مارا مقدار دهی اولیه کند . مقدار ماه را باید دقت کنید که در محدوده ی 1 تا 12 باشد و اگر عددی خارج از محدوده وارد کنید باید مقدار ماه را 1 در نظر بگیرد . برای تمامی متغیر های نمونه متد های set و get را در نظر بگیرید . در این کلاس یک متد با نام displayDate هم ایجاد کنید که خروجی را برای ما با اسلش / جدا کند .

در ابتدا خوب فکر کنید و کد بزنید و سپس جواب را مشاهده کنید .

جواب تمرین جاوا :

برنامه netBeans را اجرا کنید و یک پروژه جاوا ایجاد کنید DateTest و یک کلاس جدید هم ایجاد کنید با نام Date .

کدهای زیر را در بخش کلاس Date وارد کنید :

package datetest;

public class Date {
 private int day ;
 private int month ;
 private int year ;
 
 public Date(int day , int month , int year ){
   this.day = day;
   this.month = month ;  
   this.year = year ;
 }
 
 public void setDay(int day){
   this.day= day ;
 }
 public int getDay(){
   return day ;
 }
 
 public void setMonth(int month){
this.month = month;
 }
 
 public int getMonth(){
   if(month>12){
     return 1;
   }
   
   if(month<1){
       return 1;
     }
     
   if(month<=12){
     return month ;
   }
   if(month>=1){
     return month ;
   }
   
  return month; 
 
 }
 
 public void setYear(int year){
   this.year = year ;
 }
 public int getYear(){
   return year;
 }
 
 public void displayDate(){
   System.out.printf("%d / %d / %d\n", day ,month , year);
 }
}

و حالا کدهای زیر را در بخش کلاس اصلی DateTest وارد کنید :

package datetest;
import java.util.Scanner;

public class DateTest {


  public static void main(String[] args) {
    
    
    
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    Date myDate = new Date(31 , 6 , 1399);
    System.out.print("Meghday Dehi Avalie Sazande : ");
    myDate.displayDate();
    
    System.out.print("Day : ");
    myDate.setDay(myInput.nextInt());
    
    System.out.print("Month : ");
     myDate.setMonth(myInput.nextInt());
    
    System.out.print("Year : ");
    myDate.setYear(myInput.nextInt());
    

    
    System.out.print("Meghday Dehi Tavasote Karbar : ");
    System.out.printf("%d / %d / %d\n",
        myDate.getDay(),
        myDate.getMonth(),
        myDate.getYear());
    
    
    
  }
  
}

برنامه را اجرا کنید . در ابتدا اجرای برنامه مشاهده می کنید که سازنده ما مقدار دهی اولیه شده است و روز ، ماه و سال را نمایش میدهد .

در ادامه از کاربر می خواهد تا روز ، ماه و سال را وارد کنید که بعد از وارد کردن خروجی را به ما نمایش میدهد :

تمرینات آموزش جاوا درس ششم تا نهم

خروجی اول برنامه

در اجرای بعدی ماه را بزرگتر از 12 قرار داده ایم که مشاهده میکنید بر اساس شرطی که قرار داده ایم عدد 1 به جای ماه قرار داده می شود .

تمرینات آموزش جاوا درس ششم تا نهم

اجرای دوم و قرار داد مقدار زیاد تر از 12 برای ماه

در اجرای آخر هم مقدار ماه را زیر 1 در نظر گرفته ایم که باز هم مشاهده می کنید بر اساس شرط ما مقدار 1 برای ماه در نظر گرفته شده است .

تمرینات آموزش جاوا درس ششم تا نهم

اجرای دوم و قرار داد مقدار کمتر از 1برای ماه

خب این هم از این تمرین . دوستان اگر سوالی داشتید حتما در بخش نظرات مطرح نمایید . فایل تمرین برای شما قرار داده شده است . موفق و پیروز باشید .

دانلود فایل آموزش