برای بستن ESC را بزنید

آموزش جاوا

در این بخش تمامی آموزش های جاوا را مشاهده می کنید ، با استفاده از منوی می توانید این مطالب را با فیلتر بیشتر ببینید . جاوا یک زبان برنامه نویسی قدرتمند می باشد که اکثر شرکت های بزرگ از آن استفاده میکنند . در وب سایت ITSI.IR می توانید درس به درس این زبان برنامه نویسی قدرتمند را تمرین کنید ، یادبگیرید و حرفه ای شوید .پس با ما همراه شوید و شروع کنید .

درس دهم : عبارت انتخاب if و else if در جاوا

در این درس میخواهیم شما را با ساختار if و در ادامه ساختار else if آشنا کنیم . این درس را با یک مثال ادامه خواهیم داد .در عبارت انتخاب if هدف ما انتخاب یکی از شرط های ما و اجرای دستورات آن میباشد .