برای بستن ESC را بزنید

نکات کلیدی سی شارپ

نکات کلیدی و مهم زبان سی شارپ ” تنها دو نوع زبان برنامه نویسی وجود دارد: آنهایی که برنامه نویس‌ها از آن شکایت دارند و آن‌هایی که اصلا مورد استفاده قرار نمی‌گیرند! “