ITSI.IR – امکان تعریف متدهای همنام در یک کلاس مادامی که این متدها مجموعه متفاوتی از پارامترها (در تعداد پارامترها، نوع یا ترتیب پارامترها) داشته باشند، وجود دارد. این قابلیت، سربارگذاری متد ( method overloading) نامیده میشود. زمانیکه یک متد سربارگذاری شده فراخوانی می شود، کامپایلر #C با بررسی تعداد، نوع و ترتیب آرگومانها در متد فراخوانی شده، مبادرت به انتخاب متد مناسب می کند. معمولا از سر بارگذاری متد برای ایجاد چندین متد همنام که وظایف مشابهی انجام می دهند، اما در نوع داده ها با هم اختلاف دارند، استفاده میشود. برای مثال، متدهای Min و Max از کلاس Math در یازده نسخه سربارگذاری شده اند (در مثال بعدی به توضیح نحوه اعلان و فراخوانی متدهای سربارگذاری شده خواهیم پرداخت.

اعلان متدهای سربارگذاری شده

در کلاس MethodOverload ، دو نسخه از متد سربارگذاری شده بنام Square به منظور محاسبه مربع یک int (و برگشت یک int) و مربع یک double و برگشت یک double استفاده شده است. اگرچه این متدها دارای نام یکسان، لیست پارامتری و بدنه مشابه هستند، اما متفاوت از یکدیگر می باشند، چرا که یکی مربع یک مقدار int و دیگری مربع یک مقدار double را محاسبه می کند.

سربارگذاری متد

خروجی

همان طور که مشاهده می کنید در این برنامه ما از دو متد با نام یکسان استفاده کرده ایم ولی یکی پارامتر از نوع int و یکی از نوع double میباشد و هنگام استفاده از متد ها و ارسال آرگومان ها برنامه به صورت خودکار تشخیص میدهد که با توجه به آرگومان ارسالی از کدام متد استفاده کند .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir

این درس هم به پایان رسید . اگر سوالی در رابطه با این درس داشتید در بخش نظرات مطرح نمایید . موفق و پیروز باشید .