ITSI.IR – متغیر چیست ؟ متغیر ها مکان هایی در حافظه هستند که مقداری ( دیتا ) در آن ذخیره می شوند . این مقادیر ممکن است عددی ، رشته ای و … باشد . این مقدار یا دیتا در متغیر ذخیره شده و ما در صورت نیاز به آن دسترسی داریم و آن استفاده میک نیم و یا آن را تغییر می دهیم :
به طور مثال :

مقدار ۴ را در متغیر x ذخیره می کند . به این صورت متغیر تعریف و مقدار دهی می شود .
دستورات زیر مقدار ۲۵۰ را به متغیر y تخصیص می دهد و مقدار آن را چاپ می کند

اگر بخواهیم مقدار دو متغیر را با هم جمع کنیم و آن را چاپ کنیم از برنامه زیر استفاده می کنیم

اگر بخواهیم مقدار یک متغیر را تغییر دهیم کافیست نام متغیر را نوشته و مقدار جدید را به آن تخصیص دهیم . با این کار مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی خواهد شد .
به برنامه زیر توجه کنید :

در ابتدا مقدار ۵۰ به x و مقدار ۲۵ به y داده شده است و در خط سوم نیز مقدار y را در x قرار دادیم . با این کار اگر برنامه را اجرا کنیم به جای اینکه مقدار ۷۵ چاپ شود مقدار ۵۰ را برای ما به نمایش در می آورد .
نوع دیگری از تعریف متغیر ها را استفاده می کنیم که به صورت زیر میباشد

در این نوع تعریف ما نام متغیر ها و مقدار آن را در یک خط قرار می دهیم . که در کد بالا مقدار ۲۵۰ به متغیر x و مقدار ۵۰ را به متغیر y تخصیص می دهد .
حالا در زیر نوع دیگر تعریف و مقدار دهی متغیر را بررسی میکنیم

این برنامه ابتدا مقدار ۲۵ را به متغیر number تخصیص می دهد ولی در خط بعدی مقدار متغیر را با ۲ جمع می کند و دوباره خود متغیر قرار میدهد. برای همین است که اگر برنامه را اجرا کنید مقدار ۲۷ را برای ما چاپ می کند .
خب تا اینجای کار با تعریف متغیر و مقدار دهی آن آشنا شدید که بصورت زیر میباشد
اول نام متغیر را تایپ می کنید سپس علامت تخصیص ( = ) قرار داده می شود و سپس مقدار متغیر را قرار می دهیم .
حالا در زیر با چند قانون در رابطه با نام گذاری متغیر آشنا شوید :
۱- نام تغیر باید حروف a-z یا _ ( آندرلاین ) شروع شود
۲- نام متغیر به حروف کوچک و بزرگ حساس میباشد .
۳- از کاراکتر های خاص نباید در نام گذاری متغیر استفاده کرد به طور مثال @ , $ , # ,…
۴- از کلمات کلیدی پایتون نباید در نامگذاری متغیر استفاده کنید .

خب دوستان این درس به پایان رسید اگر سوالی در رابطه با این درس دارید در بخش نظرات مطرح کنید .