ITSI.IR – در درس قبل برای شما دوستان عزیز توضیح دادیم که چطور یک متن را توسط کادر تبادلی نمایش دهید . در این درس میخواهیم در ابتدا متن توسط کاربر وارد شود و سپس در یک کادر تبادلی نمایش داده شود .

خب به سراغ برنامه ی این درس میرویم :

در این برنامه یکی دیگر از کلاس های از پیش تعریف شده در کلاس JoptionPane که کادر ورودی نامیده می شود را استفاده کردیم .
متد showInputDialog از کلاس JOptionPane برای نمایش یک کادر استفاده می شود و از شما میخواهد تا یک نام را وارد کنید :

وارد کردن متن در کادر تبادلی

وقتی نام مورد نظر خود را وارد کردید و کلید Enter را فشار دهید یا بر روی Ok کلیک کنید متد showInputDialog یک رشته که حاوی کاراکتر وارد شده توسط شما است را برگشت می دهد و در متغیر name ذخیره می شود . اگر بر روی Cancel کلیک کنید مقدار null را برای شما برگشت می دهد

متد استاتیک format
از متد استاتیک format برای برگشت دادن یک رشته که حاوی پیغام خوش آمد گویی به همراه نام تایپ شده از طرف کاربر است استفاده می کنیم . متد format شبیه متد System.Out.printf می باشد به غیر از اینکه format یک رشته قالب بندی شده را بجای نمایش در پنجره فرمان برگشت می دهد .

وارد کردن متن در کادر تبادلی

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir