ITSI.IR – در این درس میخواهیم از درس قبل و کلاس Random استفاده کنیم و یک تمرین ساده را برای شما دوستان مطرح کنیم .
سوال : برنامه ای بنویسید که مقدار شش میلیون بار پرتاب تاس را اندازه گیری و شمارش کند
راهنمایی : برای این برنامه از درس قبل استفاده کنید و همچنین از یک عبارت Swich نیز استفاده کنید .
خوب به برنامه دقت کنید و سعی کنید قبل از مشاهده جواب برنامه را بنویسید هرچند اشتباه باشد

توضیحات سوال

امید وارم خوب به این برنامه فکر کرده باشید و تلاش خودتون رو برای به دست آوردن جواب درست کرده باشید . همانطور که مشاهده می کنید و همانطور که در خروجی برنامه نشان داده شده است با تغییر داده شیفت مقادیر تولید شده از طرف Next شبیه سازی پرتاب تاس را انجام می دهیم . برنامه از دو عبارت کنترلی تو در تو ( switch و for ) استفاده کرده و تعداد دفعات رخ دادن هر وجه تاس را تعیین می کند .

عبارت for شش  میلیون بار تکرار می شود و در هر تکرار با استفاده از عبارت switch مقادیر هر وجه در هر پرتاب را شمارش می کنیم .

تمرین کلاس Random و بازی پرتاب تاس

خروجی برنامه

تمرین کلاس Random و بازی پرتاب تاس

خروجی برنامه

جواب سوال درس

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir

اگر سوالی در رابطه با این درس داشتید در بخش نظرات مطرح نمایید . موفق و پیروز باشید .