ITSI.IR – در درس قبل در مورد داده های عددی یا عملگرها توضیحاتی را دادیم . در این درس در مورد دیگر داده های عددی صحبت خواهیم کرد .

عملگر **
اولین عملگری که در این درس آن را توضیح خواهیم داده ، عملگر ** میباشد .به دستور زیر توجه کنید :

اگر خروجی این کد را مشاهده کنید میبینید که عدد ۸ را برای ما نمایش می دهد . کمی دقت کنید ! آیا این عملگر برای شما آشنا نیست ؟ بلی این همان عملگر توان در ریاضی مباشد . در این کد ۲ را به توان ۳ رسانده و خروجی ۸ را چاپ می کند . لازم به ذکر است که از این عملگر برای جذر هم می توانید استفاده کنید . کافیست کد زیر را تایپ و اجرا کنید :

اگر قطعه کد بالا را اجرا کنید مشاهده خواهیم کرد که جذر عدد ۳۶ یعنی ۶ را چاپ می کند .

عملگر %
عملگر دیگری که آن را توضیح خواهیم داد % ( باقیمانده ) میباشد .

اگر قطعه کد بالا را اجرا کنیم عدد ۴ یعنی باقیمانده تقسیم ۳۶ به ۸ را نمایش میدهد .

 

عملگر //
و آخرین عملگری که در این درس آن را توضیح خواهیم داد // می باشد که در واقع خارج قسمت تقسیم را برای ما نمایش میدهد .

کد بالا عدد ۱۸ را که خارج قسمت تقسیم ۷۲ به ۴ میباشد را نمایش میدهد .

توضیحات این درس مختصر و کوتاه بودند . اگر سوالی در رابطه با این درس داشتید در بخش نظرات مطرح نمایید . موفق و پیروز باشید .