ITSI.IR – در این درس می خواهیم با استفاده از آموزش های قبلی و دروس قبلی یک بازی شانس ساده ایجاد کنیم . ما این عنصر شانس را با استفاده از کلاس Random و در فضای نام System پیاده سازی می کنیم . شی های کلاس Random می توانند مقادیری از نوع double ، int و byte ایجاد کنند .
برای ایجاد یک شی تولید کننده اعداد تصادفی باید از دستور زیر استفاده کنید :

حالا با استفاده از این عبارت و دستور زیر اعداد تصادفی را ایجاد می کنیم :

متد Next از کلاس Random یک مقدار تصادفی int در بازه ۰ تا ۲.۱۴۷.۴۸۳.۶۴۶+ ایجاد میکند . این اعداد تصادفی ایجاد می شوند شانس ایجاد برابر دارند . اگر بخواهیم این مقدار را محدود کنیم به طور مثال اگر بخواهیم در مورد پرتاب سکه این کار را انجام دهیم نیاز به مقدار ۰ برای نشان دادن ” رو ” و مقدار ۱ برای نشان دادن ” پشت ” داریم و یا برای پرتاب تاس نیاز به اعداد ۱ تا ۶ داریم . به طور مثال کد زیر برای پرتاب سکه بکار میرود :

این دستور مقدار ۰ یا ۱ را برمیگرداند .
دستور زیر اعداد در بازه ۰ تا ۵ را تولید می کند که برای پرتاب تاش ۶ وجهی مناسب نمیباشد

به همین دلیل است ما دستور بالا را به صورت زیر بازنویسی میکنیم :

نوع دیگری از متد Next را می توان به صورت زیر بکار گرفت :

کد بالا مقداری از آرگومان اول تا دوم را تولید میکند. نکته اینکه آرگومان دوم تولید نمیشود . پس در نتیجه اعداد ۱ تا ۶ تولید می شود .
این درس را با مثال و بازی زیر به اتمام می رسانیم .
در زیر کد بازی پرتاب تاس شش وجهی را برای شما قرار داده ایم که ۲۰ بار پرتاب یک تاس شش وجهی را شبیه سازی کرده و مقدار هر پرتاب را به نمایش در می آورد .

اعداد تصادفی و کلاس Random بازی پرتاب تاس

خروجی ۱

اعداد تصادفی و کلاس Random بازی پرتاب تاس

خروجی ۲

اگر سوالی در رابطه با این درس داشتید در بخش نظرات مطرح فرمایید . موفق و پیروز باشید .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir