ITSI.IR – در این درس می خواهم به شما توضیح دهم که چرا ما متد main را به صورت استاتیک اعلان می کنیم ؟
زمانیکه که برنامه ما اجرای ما اجرا می شود متد main فراخوانی می شود دقت کنید که هنوز هیچ شی ای از کلاس ایجاد نشده است . اعلان متد main به صورت استاتیک به برنامه این اجازه را می دهد که متد main را بدون ایجاد نمونه ای از کلاس فراخوانی کند . به طور استاندارد متد main به صورت زیر تعریف می شود

دقت کنید که همیشه نیازی نیست تا سرآیند متد main دقیقا به صورت خط بالا باشد . اگر برنامه ای داشته باشیم که آرگومان خط فرمان دیافت نکند می توانیم پارامتر String [] args را در نظر نگیریم ( در دروس آینده این مورد را بیشتر مورد ارزیابی قرار میدم )
البته شما میتوانید کلمه کلیدی public هم در نظر نگیرید . همچنین می توانید نوع برگشتی را به جای void از نوع int استفاده کنید .
در کل اگر میخواهید متدی را بدون ایجاد نمونه ای از کلاسی که متد از آن تعریف شده است ، فراخوانی کنید باید به صورت static تعریف شود . برای همین است که متد main را به صورت استاتیک تعریف می کنیم چون نمونه ای از کلاس را ایجاد نمی کنیم .