ITSI.IR – از این درس به بعد به صورت حرفه ای تر به متد ها خواهیم پرداخت و وارد بخش متوسط آموزش های سی شارپ خواهیم شد . پس ادامه آموزش ها را با ITSI.IR ادامه دهید .
در ارتباط به تفاوت بین متد های استاتیک و غیره از این درس به بعد خواهیم پرداخت . مشاهده خواهید کرد که کلاس Math در .NET Framework Class Library تعدادی متد استاتیک با هدف انجام محاسبات ریاضی تدارک دیده است . همچنین در ارتباط با متغیر های استاتیک ( که به نام متغیر های کلاس نیز شناخته می شوند ) مطالبی را در اختیار شما قرار خواهیم داد .
متدی با چندین پارامتر اعلان خواهید کرد و خواهید آموخت که چگونه از عملگر + برای انجام اتصالات رشته استفاده کنید . در ارتباط با قوانی ترفیق آرگومان در C# با هدف تبدیل ضمنی مقادیر با نوع های ساده به نوع های دیگر و تاثیر این قوانین در کامپایل برنامه ، مطالبی خواهید آموخت . همچنین به معرفی چندین فضای نامی رایج در Framework Class Lisbrary خواهیم پرداخت .
در ادامه به بررسی تکنیک های شبیه سازی با اعداد تصادفی پرداخته و نسخه ای از بازی پرتاب تاس را ایجاد خواهیم کرد . در این برنامه اغلب از تکنیک های برنامه نویسی که تا بدین جا اموخته اید استفاده شده است . با استفاده از کلمه کلیدی const و با نوع های enum ثابت هایی اعلان خواهید کرد . سپس به معرفی قوانین قلمرو در C# میپردازیم که مشخص میکنند شناسه ها در کجای یک برنامه قابل مراجعه هستند .
بحث خواهیم کرد که چگونه پشته فراخوانی متد به C# اجازه می دهد تا رد متد اجرا شده در برنامه ، نحوه نگهداری متغیر های محلی متد ها در حافظه و مکان برگشت متد پس از اتمام کار متد ، را داشته باشد . امکان دارد در تعدادی از برنامه ها از چند متد همنام استفاده کنید . این تکنیک ، سربارگذاری متد نامیده می شود و از طرف برنامه نویسان برای پیاده سازی متد های که وظایف مشابهی را با آرگومان هایی از نوع های متفاوت یا با تعداد متفاوتی از آرگومان ها انجام می دهند بگار گرفته می شود .
به معرفی متد های expression-bodies در C# 6 خواهیم پرداخت که نماد مختصری برای متد هایی فراهم می کنند که به سادگی مقداری به فراخوان خود برگشت می دهند . همچین از این نماد در ارتباط با خصیصه فقط خواندنی get استفاده خواهیم کرد .
با نحوه نوشتن متد های بازگشتی که خود را فراخوانی می کنند ، تقسیم برنامه های بزرگتر به ریز برنامه های کوچکتر به میزانی که مسئله اولیه حل شود ، آشنا خواهید شد و در آخر نیز نگاهی دقیق تر به نحوه ارسال آرگومان ها به شیوه ارسال با مقدار و مراجعه خواهیم داشت .
پس از این درس به بعد را حتما با ما همراه باشید .
موفق و پیروز باشید .