ITSI.IR – در درس سی به توضیح کامل استفاده از عبارت تکرار for پرداختیم . حالا در این تمرین قصد داریم تا دو مثال ساده ( سطح مبتدی ) از عبارت تکرار for را مورد بررسی قرار دهیم :

مطالعه درس

سوال ۱ : با استفاده از عبارت تکرار for مجموع اعداد زوج ۲ تا ۲۰ را محاسبه کنید
سوال ۲ : با استفاده از عبارت تکرار for برنامه زیر را بنویسید :
( شخصی ۱۰۰۰ دلار در یک حساب پس انداز با سود ۵% سرمایه گذاری کرده است . با فرص اینکه کل سود نیز ذخیره می شود ، مقدار پول موجود در حساب را در پایان هر سال در یک مدت ۱۰ ساله محاسبه و چاپ کنید ) برای به دست آوردن این مقادیر ، از فرمول زیر کمک بگیرید :

در این مثال :
p میزان سرمایه اولیه
r نرخ سود
n تعداد سال ها
a مقادیر در پایان سال n ام است .

جواب سوال اول :
در برنامه زیر از عبارت for برای بدست آوردن مجموع اعداد زوج ۲ تا ۲۰ استفاده می کنیم و نتیجه در متغیر total ذخیره می شود :

استفاده از عبارت تکرار for در برنامه نویسی #C

خروجی

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir

در این مثال بخش سرآیند for را می توانستیم به صورت زیر نیز بنویسیم :

گرچه ادغام عبارات بدنه for با بخش سرآیند وجود دارد اما از این کار اجتناب کنید تا درک برنامه مشکل نشود .

جواب سوال دوم :
برای این برنامه ما به حلقه ای نیاز داریم که دلالت بر انجام محاسبه ای برای هر سال در مدت ده سال پول باقیمانده در حساب پس انداز است .این راه حل در مثال زیر آورده شده است . در این برنامه ابتدا متغیر های amount,principal و rate از نوع decimal اعلان شده اند و متغیر principal با ۱۰۰۰ و rate با ۰٫۰۵ مقدار دهی اولیه شده است . C# با ثابت های اعشاری همانند ۱۰۰۰ و ۰٫۰۵ مانند نوغ double رفتار می کند . به همین ترتیب C# با ثابت های عددی صحیح همانند ۷ و-۲۲ مانند نوع int رفتار می کند .

استفاده از عبارت تکرار for در برنامه نویسی #C

خروجی

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir

در برنامه ابتدا در ستون اول سال و در ستون دوم میزان سپرده گذاری در پایان آن سال به نمایش در می آید .از فرمت {۰,۲۰} برای چاپ رشته “Amount in deposit” استفاده کردیم . عدد ۲۰ استفاده شده یعنی خروجی در یک خاصله به عرض ۲۰ کاراکتر چاپ می شود .
کلاس های متعددی وجود دارند که متدهای را برای انجام وظایف رایج فراهم می آورند و نیازی به ایجاد شی ندارند . این متد ها را متدهای استاتیک ( static ) می نامند . برای مثال C# حاوی عملگر توان نست ، از این رو طراحان کلاس Math ، متد استاتیک Pow را تعریف کرده اند تا مقداری را بتوان برساند .
فراخوانی یک متد استاتیک با نوشتن نام کلاس ، عملگر دسترسی عضو . و نام متد صورت می گیرد و به صورت زیر می باشد .

از متغیر های float یا double برای انجام محاسبات مالی استفاده نکنید . عدم دقت کافی در چنین اعدادی می تواند در نتیجه تولیدی از محاسبات مالی ، شما را دچار می شکل کند .

از قرار دادن عبارات محاسباتی در داخل حلقه که مقدار آنها در هر بار اجرای حلقه تغییری نمی یابد اجتناب کنید . چنین عباراتی فقط یک بار و قبل از حلقه باید ارزیابی شوند .