ITSI.IR – در این درس با استفاده از عبارت تکرار while ، اقدام به فرموله کردن عناصر مورد نیاز در روش شمارنده کنترل تکرار می کنیم :
۱- متغیر کنترل ( یا شمارنده حلقه )
۲- مقدار اولیه ( متغیر کنترل )
۳- افزایش ( یا کاهش ) متغیر کنترل در هر بار تکرار حلقه
۴- شرط تکرار حلقه ( برای تست مقدار نهایی متغیر کنترل ( آیا حلقه ادامه یابد یا خیر )
در برنامه زیر از چهار عنصر شمارنده-کنترل تکرار برای نمایش ارقال ۱۰-۱ استفاده شده است . توجه کنید که برنامه فقط حاوی یک متد ، Main است که همه کارهای کلاس را انجام می دهد . در متد Main ( خطوط ۱۸-۷ ) عناصر کنترل شمارنده تکرار در خطوط ۱۱ ، ۹ و ۱۴ تعریف شده اند . در خط ۹ ، متغیر کنترلی ( counter ) از نوع int اعلان شده و فضای در حافظه برای آن رزرو شده و با ۱ مقدار دهی اولیه شده است .

نکاتی در مورد شمارنده – کنترل تکرار

خروجی

خط ۱۳ مقدار متغیر کنترلی counter را در هر بار تکرار حلقه به نمایش در می آورد . خط ۱۴ مقدار جاری counter را به میزان ۱ واحد در هر بار تکرار حلقه افزایش می دهد . شرط تکرار حلقه ( خط ۱۱ ) در عبارت while تست می کند که آیا مقدار متغیر کنترل کنتر یا برابر ۱۰ است یا خیر ، به این معنی که ۱۰ ، مقدار نهایی برای برقرار بودن شرط است . بدنه عبارت While تا زمانیکه متغیر کنترل به ۱۰ برسد اجرا می شود . زمانیکه مقدار کنترل بیش از ۱۰ شود ( هنگامی که counter به مقدار ۱۱ برسد ) حلقه خاتمه می یابد . با مقدار دهی counter با ۰ و جایگزین کردن عبارت while با

می توانید برنامه را مختصر کنید .

مقادیر اعشاری تقریبی هستند ، از این رو کنترل شمارش حلقه ها با متغیر های اعشاری می تواند در شمارش مقادیر ، غیر دقیق بوده وشرط خاتمه را بدقت انجام ندهید .
قبل و بعد از هر عبارت یک خط خالی قرار دهید تا قسمت های مختلف برنامه از یکدیگر تمیز داده شوند .
قرار دادن فضای های خالی در ابتدا و انتهای عبارت های کنترلی و دندانه دار کردن این عبارت ها به برنامه یک ظاهر دو بعدی می دهد و باعث افزایش خوانایی برنامه می شود .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir