ITSI.IR – در این درس می خواهیم در یک مثال دو عدد صحیح ( عدد بدون اعشار مانند ۰ ، ۷ ، -۲۲ و ۱۰۲۴ ) تایپ شده از کاربر را بعنوان ورودی دریافت ، مجموع آن دو مقدار با محاسبه کرده و نتیجه را به نمایش در می آورد . این برنامه باید اعداد وارد شده از سوی کاربر را نگه دارد . برنامه ها اعداد و سایر داده ها را در حافظه کامپیوتر نگهداری می کنند و از طریق عناصری بنام متغیر به این داده ها دسترسی پیدا می کند . برنامه زیر را مشاهده کنید :

جمع اعداد صحیح در #C

خروجی برنامه

نکته : بدنه ی هر کلاس با یک علامت { باز شده و در انتهای با } بسته می شود .
تابع Main :
اجرای برنامه با متد Main شروع شده ( خطوط ۱۱-۲۸). براکت قرار داده شده در خط ۱۲ نشان دهنده ابتدای بدنه Main است ، و براکت سمت راست و متناظر آن در خط ۲۶ انتهای بدنه Main را نشان می دهد .
اعلان متغیر number1

خط بالا یک عبارت اعلان متغیر می باشد ، که مشخص کننده نام ( number1 ) و نوع متغیری ( int ) است که از آن در برنامه استفاده می شود . متغیر ها مکان های در حافظه کامپیوتر هستند که می توان مقادیری را برای استفاده در برنامه در آنها ذخیره کرد . تمامی متغیر ها بایستی دارای نام و نوع داده باشند تا بتوان از انها در برنامه استفاده کرد . نام متغیر به برنامه امکان می دهد تا به مقدار متغیر در حافظه دستسی پیدا کند . نام متغیر می تواندهر شناسه معتبری باشد . نوع متغیر مشخص کننده نوع اطلاعاتی است که می توان در آن مکان از حافظه ذخیره کرد . همانند سایر عبارت ، در انتها عبارات اعلان متغیر هم از سیمکولن ( ; ) استفاده می شود.
نوع int
نوع int به کار رفته در برنامه مشخص کرده است که متغیری با نام number1 از نوع int در این برنامه به کار گرفته شده اند . به این معنی که این متغیر ها قادر به نگهداری مقادیر صحیح همانند اعداد ۰ ، -۱۱ ، ۷ ، ۳۲۱۴ و غیره می باشند . محدوده مقادیر برای یک int عبارتند از ( int.MinValue ) -2,147,483,648 تا +۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ . بزودی در مورد داده های decimal ، double و float خاص اعداد حقیقی ، و نوع داده char خاص داده های کاراکتری ( یک متغیر از نوع char فقط می تواند یک حرف کوچک ، یک حرف بزرگ ،یک رقم یا یک کاراکتر خاص همانند $ یا * را در خود ذخیره سازد ) صحبت خواهیم کرد . غالبا به نوع های همانند decimal،double،float،int و char نوع داده ساده ، نوع داده اصلی یا نوع توکار ( built-int ) می گویند . انواع نوع های ساده از جمله کلمات کلیدی هستند و از این رو باید تماما با حروف کوچک به نمایش در آیند .
اعلان متغیر های number2 و sum
عبارت متغیر ها در خطوط زیر قرار گرفته است :

مشخص می کنند که متغیر های number2 و sum از نوع int هستند .
می توان عبارات اعلان را بر روی چند خط تقسیم کرد ، در این روش اسامی متغیر ها توسط کاما از یکدیگر جدا می شوند.چندین متغیر از یک نوع را می توان در خط یا چند خط مجزا از هم اعلان کرد .برای مثال خطوط تعریف متغیر را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

اگر بخواهیم بیش از یک متغیر را در یک خط اعلان کنیم ( همانند مورد بالا ) باید اسامی را با ویرگول ( ، ) از یکدیگر جدا کنیم . که به این حالت لیست جدا شده با ویرگول گفته می شود .
نکته : بطور قرار داری ، اسامی شناسه های متغیر با یک حرف کوچک آغاز می شوند و هر کلمه در نام پس از کلمه اول با یک حرف بزرگ شروع می شود . برای مثال ، نام شناسه متغیر firstNumber دارای یک N بزرگ در دومین کلمه، number است.
اعلان به کاربر برای ورودی
خط زیر :

از متد Console.Write برای نمایش پیغام “Enter First Integer: ” استفاده کرده است . به این پیغام prompt می گویند چرا که مستقیما به کاربر اعلان می کند تا عمل خاصی را انجام دهد .
خواندن پیغام به درون متغیر number1 در خط زیر :

در دو مرحله عمل می کند . ابتدا متد ReadLine از کلاس Console را فراخوانی می کند. این متد منتظر می ماند تا کاربر عددی را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهد تا آن عدد وارد برنامه شود . همان طور که در دروس قبلی هم گفته شده است تعدادی از متد ها وظیفه ای را انجام داده و سپس نتیجه ای را بر گشت می دهند. در این مورد ، ReadLine متن وارد شده توسط کاربر را برگشت می دهد . سپس ، رشته وارد شده به عنوان یک آرگومان به متد ToInt32 از کلاس Convert ارسال می شود تا این رشته وارد شده را به نوع داده int تبدیل نماید . در این مورد ، متد ToInt32 یک مقدار int از ورودی کاربر برگشت می دهد .
خطاهای ممکنه در ورودی کاربر
به لحاظ تکنیکی ، کاربر می تواند هر چیزی را به عنوان مقدار ورودی تایپ کند . فرض برنامه ما بر این است که کاربر یک مقدار صحیح معتبر را وارد سیستم می کند . در این برنامه ، اگر کاربر مقدار صحیحی را وارد نکند ، یک خطای منطقی زمان اجرا رخ داده است و برنامه خاتمه می یابد .
تخصیص مقداری به یک متغیر
در خط ۱۸ ، نتیجه فراخوانی متد ToInt32 ( یک مقدار int ) در متغیر number1 با استفاده از عملگر تخصیص ، = قرار داده شده است . به عملگر = ، عملگر باینری گفته می شود چرا که بر روی دو بخش از اطلاعات کار می کند ، که به آنها عملوند گفته می شود .در این مورد عملوند های number1 و نتیجه فراخوانی متد Convert.ToInt32 . به این عبارت تخصیص گفته می شود چراکه عبارتی است که مقداری را به یک متغیر تخصیص می دهد . ابتدا هر چیزی که در سمت راست عملگر تخصیص ، = ، قرار داشته باشد ارزیابی شده و سپس عملیات تخصیص انجام می شود .
در رابطه با قرار دادن مقدار در number2 نیز قراعد به همین صورت می باشد .
جمع دو متغیر number1 و number2

یک عبارت تخصیص است که مقدار دو متغیر number1 و number2 را در یک متغیر sum قرار می دهد .
نمایش مجموع
پس از انجام محاسبه در خط۲۳ با استفاده از دستور زیر مجموع عملیات نمایش داده می شود.

از متد Console.WriteLineبرای نمایش Sum استفاده کرده ایم .آیتم فرمت {۰} ، یک جانگهدار برای اولین آرگومان پس از رشته فرمت است . دقت کنید که بجز آیتم فرمت {۰} ، مابقی کاراکتر ها در قالب بندی رشته همگی ثابت هستند . از این رو متد WriteLine جمله Sum is را قبل از مقدار Sum و یک خط جدید نمایش می دهد .
البته خط بالا را می توانستیم به صورت زیر نیز استفاده کنیم

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir