ITSI.IR – متد های Write و WriteLine از کلاس Console دارای قابلیت نمایش داده قالب بندی شده هستند . در برنامه زیر خروجی ها عبارت اند از رشته های “Welcome To” و “C# Programming” با استفاده از WriteLine .

نمایش خطوط مضاعف با رشته قالب بندی متن

نمایش خطوط مضاعف با رشته قالب بندی متن

خط بالا متد Console.WriteLine را برای نمایش خروجی برنامه فراخوانی می کند . این متد با سه آرگومان فراخوانی شده است .زمانیکه یک متد نیاز مند چند آرگومان باشد ، آرگومان ها توسط , ( کاما ) از یکدیگر جدا می شوند که به نام comma-separated list شناخته می شود .
بخاطر داشته باشید که اکثر عبارات در #C با یک سیمیکولن ( ; ) خاتمه پیدا می کنند . از این رو خط ۱۳ نشاندهنده ی فقط یک عبارت است . C# اجازه می دهد تا عبارات بزرگ و طولانی به چند خط تقسیم شوند . با این همه ، نمی توانید یک عبارت را از میانه یک شناسه یا رشته تقسیم کنید .
نکته : برای افزایش خوانایی برنامه ، پس از هر کاما در لیست آرگومان از یک فاصله ( space ) استفاده کنید .
خطا : تقسیم یک عبارت از میانه یک شناسه یا رشته ، خطای نحوی است .
رشته های فرمت و ایتم های فرمت

اولین آرگومان متد WriteLine ، رشته فرمت ( format stirng ) است که می تواند متشکل از یک متن ثابت ( fixed text ) و ایتم فرمت ( format items ) باشد . متن ثابت ، خروجی تولید شده توسط write line است که در خروجی برنامه مشاهده می کنید . هر آیتم فرمت یک جانگهدار برای یک مقدار بوده و نوع داده را در خروجی مشخص می کند . همچنین می تواند حاوی اطلاعات قالب بندی هم باشد .
ایتم های فرمت توسط کاراکتر {} محاط می شوند و حاوی دنباله ای از کاراکتر ها هستند که به متد اعلان می کند که کدام آرگومان و چگونه در قالب بندی آن بکار گرفته شود . برای مثال ، ایتم فرمت {۰} یک جانگهدار برای اولین آرگومان اضافی است ( چراکه C# شمارش را از ۰ شروع می کند ) ، {۱} یک جانگهدار برای دومی و الی آخر است . رشته فرمت در خط ۱۳ مشخص می کند که متد Writeline باید دو آرگومان را در خروجی قرار داده و هر رشته با یک کاراکتر خط جدید همراه شود .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir