ITSI.IR – در این آموزش می خواهیم نحوه استفاده از حالت Minimize در System Tray ویندوز را برای شما برنامه نویسان توضیح دهیم . این آموزش به درخواست یکی از برنامه نویسان سایت قرار داده شده است .

برنامه Visual Studio را باز کنید و یک پروژه Windows Form Application ایجاد کنید .

از ToolBox یک NotifyIcon بر روی Form خود قرار دهید

آموزش Minimize کردن برنامه در System Tray به همراه سورس کد

مشخصات آن را به صورت زیر تنظیم کنید :

آموزش Minimize کردن برنامه در System Tray به همراه سورس کد

در رویداد Form1_Resize برنامه کد های زیر را وارد کنید

و در رویداد notifyIcon_MouseDoubleClick کد های زیر را وارد کنید

آموزش Minimize کردن برنامه در System Tray به همراه سورس کد

همچنین در صورت تمایل می توانید مشخصات BalloonTip را به صورت زیر تنظیم کنید :

آموزش Minimize کردن برنامه در System Tray به همراه سورس کد

شکل کلی اجرای برنامه در System Tray به صورت زیر خواهد بود .

آموزش Minimize کردن برنامه در System Tray به همراه سورس کد

دانلود سورس کد

پسورد : itsi.ir