ITSI.IR – در این درس آموزش خود را با دو مثال ادامه می دهیم . مثال درس قبل را برای نمایش متن در یک خط با استفاده از چند عبارت و نمایش متن در چند خط با استفاده از یک عبارت را تغییر می دهیم .
نمایش یک خط متن با چند عبارت

در مثال زیر از دو عبارت برای تولید همان خروجی ( درس قبل ) استفاده کرده ایم ، از این رو فقط در ارتباط با تغییرات صورت گرفته صحبت خواهیم کرد .

مثال بسیار شبیه به مثال درس قبل می باشد

تغییر در برنامه ساده #C

خروجی برنامه

یک خط از متن را در پنجره کنسول به نمایش در می آورند . عبارت اول از متد write برای نمایش رشته استفاده کرده است . بر خلاف WriteLine ، متد Write پس از نمایش آرگومان خود اقدام به انتقال کرسر خروجی به ابتدای خط بعد در پنجره کنسول نمی کند . از اینرو ، موقعیت اولین کاراکتر آرگومان در خط ۱۴ ( آرگومان C ) بلافاصله پس از آخرین کاراکتر آرگومان در خط ۱۳ است ( کاراکتر فاصله قابل از کاراکتر نقل قول ) . هر عبارت Write نمایش کاراکتر ها را از مکانی شروع می کند که آخرین عبارت Write نمایش کاراکتر را متوقف کرده است .

نمایش متن در چند خط توسط یک عبارت

یک عبارت را می توان در چندین خط و با استفاده از کاراکتر های خط جدید ( newline ) به نمایش در آورد ، که معادل متد های Write و WriteLine هستند . همانند خطوط blank ، کاراکتر های فاصله و تب ، کاراکتر های newline از جمله کاراکتر های white-space هستند . در برنامه زیر خروجی در چهار خط ، با استفاده از کاراکتر های newline چاپ شده است .

تغییر در برنامه ساده #C

خروجی برنامه

بخش زیادی از این برنامه مشابه دو مثال قبل می باشد بنابراین فقط به توضیح تغییرات موجود می پردازیم

چهار خط جداگانه از متن را در پنجره فرمان به نمایش در می آورد .معمولا کاراکتر های قرار گرفته مابین نقل قول ها به همان صورت اصلی به نمایش در می آیند . با این وجود ، دقت کنید که دو کاراکتر \ و n ( سه بار در عبارت تکرار شده اند ) بر روی صفحه دیده نمی شوند . کاراکتر \ با نام کاراکتر escape شناخته می شود و نشان می دهد که این کاراکتر یک کاراکتر خاص در کار خروجی است . زمانیکه یک کاراکتر \ در رشته ای وجود داشته باشد ، کاراکتر پس از آن با کاراکتر \ ترکیب می شود و توالی escape تولید می شود . تولی \n یک کاراکتر خط جدید است . این کاراکتر سبب می شود تا کرسر به ابتدای خط بعدی در پنجره کنسول منتقل شود .
در جدول زیر تعدادی از توالی های escape لیست شده اند .

تولی توضیحات

\n

خط جدید ، کرسر را در ابتدای خط بعدی قرار می دهد .

\t

تب افقی . کرسر را به اندازه یک تب ( tab ) به جلو انتقال می دهد.

\r

Carriage return ، کرسر را به ابتدای خط جاری باز می گرداند. آنرا با \n اشتباه نگیرید .

\\

کاراکتر \ . ازا ین توالی برای چاپ کاراکتر \ استفاده می شود .

\”

نقل قول . از این توالی برای چاپ کاراکتر نقل قول استفاده می شود . برای مثال :

Console.Write(“\” quotes\””);

Display

“in quotes”

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir