ITSI.IR – صرف نظر از تفاوت های فیزیکی ، هر کامپیوتر به قسمت های منطقی مختلف تقسیم می شود که در زیر توضیح داده شده اند .
واحد ورودی :
این قسمت ” واحد دریافت ” برای به دست آوردن اطلاعات ( داده و برنامه کامپیوتری ) از طریق انواع وسایل ورودی و قرار دادن این اطلاعات در دسترس سایر واحد ها برای پردازش اطلاعات می باشد . بیشتر اطلاعات ورودی از طریق صفحه کلید و ماوس دریافت می شوند . سایر اشکال ورودی عبارتند از دستورات صوتی ، اسکن تصاویر و بارکد ها ، خواندن از دستگاه های ذخیره سازی ثانویه ( همانند دیسک های سخت ، درایو های DVD ، دیسک های Blu-ray و درایو های فلش USB که درایو های thumb یا حافظه های stick نامیده می شوند ) ، ویدئو دریافتی از وب کم یا تلفن هوشمند و دریافت اطلاعات از اینترنت ( همانند دانلود ویدیو از YouTube یا ebook از Amazon ) . اشکل جدیدی از ورودی عبارت اند از داده های موقعیت یابی حاصله از دستگاه های GPS ، و اطلاعات حرکتی و جهتی حاصله از شتاب سنج ها در تلفن های هوشمند یا کنترلر های بازی ( همانند Nintendo wii remote ، Microsoft Kinect و Sony PlayStation Move ) .
واحد خروجی :
این قسمت وظیفه ” حمل ” را بر عهده دارد . این واحد اطلاعات پردازش شده توسط کامپیوتر را دریافت کرده و به انواع وسایل خروجی منتقل می کند تا در خارج از کامپیوتر مورد استفاده قرار گیرد . بیشتر اطلاعات خروجی بر روی صفحه نمایش و چاپ بر روی کاغذ منتقل می شوند .
یا از اطلاعات خروجی برای کنترل سایر دستگاه ها استفاده می شود .
واحد حافظه :
این قسمت ” انبار ” کامپیوتر محسوب می شود و دارای سرعت دسترسی و ظرفیت نسبتا بالایی است . اطلاعات وارد شده از واحد های ورودی در این قسمت نگهداری می شوند . همچنین واحد حافظه می تواند اطلاعات پردازش شده را در خود نگهداری کند ، تا زمانیکه اطلاعات بتواند بر روی دستگاه خروجی ( به وسیله واحد خروجی ) قرار گیرند . واحد حافظه اغلب به عنوان حافظه یا حافظه اولیه نامیده می شود .
واحد محاسبه و منطق ( ALU ) :
این قسمت ” واحد ساخت ” کامپیوتری است این بخش مسئولیت انجام عملیات محاسباتی همانند جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را بر عهده دارد . همچنین شامل مکانیزم های تصمیم گیری می باشد . بطور مثال به کامپیوتر این امکان را می دهد که محتویات دو محل متفاوت از حافظه را با هم مقایسه کرده و تعیین کند که آیا برابرند یا خیر .
واحد پردازش مرکزی ( CPU ) :
این قسمت واحد ” اجرایی ” کامپیوتر است . این قسمت وظیفه هماهنگ کردن کامپیوتر و مسئولیت نظارت بر نحوه انجام عملیات توسط سایر قسمت ها را بر عهده دارد . CPU به واحد ورودی اعلان می کند که در چه زمانی می بایستی اطلاعات به واحد حافظه وارد شده و به ALU اعلان می کند در چه زمانی اطلاعات اط حافظه برداشته و بکار گرفته شوند و به واحد خروجی اعلان می کند که در چه زمانی اطلاعات از حافظه به واحد خروجی مشخص شده ارسال شوند .
واحد ذخیره سازی ثانویه :
این قسمت ” انبار ” کامپیوتر است که دارای طول عمر زیاد و ظرفیت بالا می باشد . برنامه ها یا داده ها تا زمانیکه بر روی وسایل ذخیره سازی ثانویه ( همانند دیسک ها ) ذخیره نشوند ، نمی توانند به درستی بکار گرفته شوند . اطلاعات قرار گرفته بر روی واحد ذخیره سازی ثانویه بدفعات زیاد نسبت به حافظه می توانند مورد دستیابی قرار گیرند . هزینه وسایل ذخیره سازی ثانویه نسبت به حافظه اولیه بسیار کمتر است .