#C را می توان یک زبان برنامه نویسی قدرتمند دانست که برای ساخت و مدیریت سیستم های اطلاعاتی بسیار مناسب می باشد.
حتما از توانمندی کامپیوتر و وظایفی که قادر به انجام دادن آنها هستند اطلاع دارید . با فرا گرفتن این دوره آموزشی دستور العمل هایی خواهید نوشت که به کامپیوتر ها دستور دهند تا چنین وظایفی را انجام دهند و خود را مهیای حل چالش های جدید خواهید کرد .
کامپیوتر ها ، پردازش داده ها را تحت کنترل تعدادی از دستورات که برنامه های کامپیوتری می شوند ، انجام می دهند و این برنامه ها توسط اشخاصی به نام برنامه نویس کامپیوتر نوشته می شوند . به برنامه های که بر روی کامپیوتر اجرا می شوند ، نرم افزار گفته می شود . در این دوره آموزش برنامه نویسی شی گرا ( Object Oriented Programming ) خواهید آموخت که از جمله شیوه های کلیدی برنامه نویسی است که منجر به بهبود کارایی و کاهش تولید نرم افزار می شود . شی های نرم افزاری متعددی در این دوره آموزشی ایجاد و با آنها کار خواهید کرد . و برنامه های #C برای محیط های متنوعی از جمله desktop و دستگاه های موبایل همانند تلفن های خوشمند و تبلت ها و حتی ابر ایجاد خواهید کرد .